bester - רק הטובים ביותר

חברות הפקטורינג המובילות בישראל

Israel's leading factoring companies

 |  4/10/2012 מספר 1000226 דרגו:

פקטורינג מאפשר לבתי עסק לקבל מימון כנגד חשבוניות עיסקיות. איתרנו עבורכם את החברות המובילות בתחום הפקטורינג בישראל, ולהלן פרטיהן:

כאל פקטורינג

כאל פקטורינג מקבוצת כרטיס האשראי "כאל" הינה אחת החברות המובילות בתחום הפקטורינג בישראל


  אתר 

כלל מימון פקטורינג

כלל מימון פקטורינג הינו ענף של חברת כלל מימון מקבוצת הביטוח כלל, מחברות הביטוח הגדולות בישראל.
החברה הינה ממובילות תחום הפקטורינג בישראל


גמא ניהול וסליקה בע"מ

גמא הינה אחת החברות המובילות  בתחום השירותים פיננסיים בתחום ענף האשראי החוץ בנקאי. לגמא אלפי לקוחות בעיקר בתחום סליקת שוברי כרטיסי אשראי. גמא עוסקת באופן נרחב גם בתחום הפקטורינג והיא מחלוצות התחום בישראל.  בשנת 2008 רכשה חברת הפניקס 49% מחברת גמא. 


הצג טלפון בן גוריון 11, בני ברק 51260   אתר    דוא"ל 

המחקר

מרבית התשלומים המשולמים על ידי גופים מסחריים בישראל משולמים בתנאי אשראי. כלומר בזמן המאוחר למועד קבלת השרות או המוצר. כתוצאה מכך נגרמים לחלק מהעסקים בעיות תזרים הנובעות מכך שאת המוצר או השרות הם כבר סיפקו ואילו התשלום יתקבל רק מאוחר יותר.

מהותו של הפקטורינג הוא להפוך את עסקת האשראי למזומן.ה ממכירת החוב (הספק).
 
יש מספר שיטות של פקטורינג, אולם בדרך כלל המנגנון הוא זהה והוא כולל את הפרמטרים הבאים:
 
*הקדמת תשלומי החשבוניות (בד"כ 80% עד 90% ). היתרה מועברת במועד התשלום בפועל.

*תשלום עמלה וריבית בגין ביצוע העיסקה
 
*חברת הפקטורינג נוטלת על עצמה את הסיכון , דהיינו אין יכולת חזרה ללקוח במידה והחשבונית לא שולמה.
 
*ניתן לבצע פקטורינג בגין חשבוניות לגופים עיסקיים ולא פרטיים.

*ניתן לבצע פקטורינג גם על עסקאות יבוא ויצוא

ישנן חברות רבות המבצעות פקטורינג בישראל. אנו בחרנו לציין כהרגלנו רק את החברות המובילות בתחום הפקטורינג.

 


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס