bester - רק הטובים ביותר

חמשת הישראלים העשירים בעולם

 |  4/3/2013 מספר 1000389 דרגו:

המגזין היוקרתי FOREBS דרג את עשירי העולם לשנת 2013 ומתוך הדו"ח הנ"ל עולה כי חמשת הישראלים העשירים בעולם (וכמובן גם בישראל) הם המפורט מטה:

עידן עופר

מר עידן עופר דורג על ידי המגזין היוקרתי פורבס, כישראלי העשיר ביותר בעולם, עם הון המוערך בסכום של 6.5 מילארד דולר. מר עידן עופר מדורג במיקום ה- 182 בעולם


אייל עופר

מר אייל עופר דורג על ידי המגזין היוקרתי פורבס, כישראלי השני בעושרו בעולם, עם הון המוערך בסכום של 6 מילארד דולר. מר אייל עופר מדורג במיקום ה- 198 בעולם


סטף ורטהיימר

מר סטף ורטהיימר דורג על ידי המגזין היוקרתי פורבס, במקום השלישי בדרוג הישראלי העשירים בעולם, עם הון המוערך בסכום של 6.5 מילארד דולר. מר סטף ורטהיימר מדורג במיקום ה- 286 בעולם


שרי אריסון

גב'שרי אריסון מדורגת על ידי המגזין פורבס במיקום הרביעי מקרב הישראלים העשירים בעולם עם הון עצמי מוערך של 4.2 מילארד דולר. גב' אריסון מדורגת במיקום ה- 308 בעולם.


ארנון מילצ'ן

מר ארנון מילצ'ן מדורג על ידי המגזין פורבס במיקום החמישי מקרב עשירי ישראל עם הון עצמי מוערך של 4.2 מילארד דולר. מר מילצ'ן מדורג במיקום ה 308 בעולם.


המחקר

להלן כתובת הדרוג על ידי המגזין היוקרתי פורבס ישראל


רשימת האתרים המומלצים על ידינו היא:

פורבס ישראל

שלוחה ישראלית של המגזין היוקרתי FOREBS המפורסם בדרוגי העושר שנערכים על ידו אחת לשנה.

לחצו כאן ע"מ לעבור לאתר»
לחצו כאן ע"מ לעבור לאתר עם תרגום בעברית»

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס