bester - רק הטובים ביותר

חברות ביטוח החיים המובילות בישראל

Leading life insurance companies in Israel

 |  2/10/2012 מספר 1000220 דרגו:

חברות הביטוח המובילות את תחום ביטוח החיים בישראל הן:

AIG


המחקר

חברות ביטוח החיים המובילות בישראל

כמעט כל חברות הביטוח עוסקות בתחום ביטוח חייםבמדינת ישראל.

בשנים האחרונות נכנסו לשוק גם חברות ביטוח שלא עסקו בפעילות ביטוח בישראל. 

מדובר חברות ביטוח ישיר, ו AIG, שהחלו את דרכן בתחום ביטוח הרכב והתפתחו לתחומים נוספים, כולל ביטוחי חיים.

 


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס