bester - רק הטובים ביותר

חברות הביטוח המובילות בתחום הביטוח הימי

Leading insurance companies in the marine insurance

 |  15/4/2012 מספר 1000177 דרגו:

שוק הביטוח הימי בישראל מגלגל מחזור של כ- 50 מליון דולר פרמיות בשנה. מיהן החברות המובילות בענף?

המחקר

שוק הביטוח הימי בישראל מגלגל מחזור של כ- 50 מליון דולר פרמיות בשנה.

טווח הפרמיות בענף נע בין 0.05% לאחוז וחצי, תלוי בזהות המבוטח, סוג המטען ויעדו.

חברות הביטוח המובילות בתחום הינן (לפי הסדר הבא)

כלל ביטוח

מגדל חברה לביטוח

הפניקס חברה לביטוח

מנורה חברת לביטוח
 


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס