bester - רק הטובים ביותר

עמלות הבנקים הזולות ביותר - ניהול ניירות ערך

Cheapest bank charges - securities management

 |  5/4/2012 מספר 1000168 דרגו:

לא סוד הוא שעמלות הבנקים כמעט זהות בין כל הבנקים. בין אם מדובר פה בתאום ובין אם לא - העמלות כמעט וזהות בין הבנקים ולמעשה כפי שנפרט להלן אין לגובה העמלה הרישמית משמעות מיוחדת.

המחקר

עמלות הבנקים הזולות ביותר - ניהול ניירות ערך

לא סוד הוא שעמלות הבנקים כמעט זהות בין כל הבנקים. בין אם מדובר פה בתאום ובין אם לא - העמלות כמעט וזהות בין הבנקים, ולמעשה כפי שנפרט להלן אין לגובה העמלה הרישמית משמעות מיוחדת.

הכנסת מנסה מזה שנים לפקח על נושא העמלות אך הלובי הבנקאי מפעיל בכנסת עשרות חברות לובינג  לוביסט
המטרפדים הלכה למעשה כל נסיון להוזיל את העמלות.

הסיבה מדוע לעמלות הרישמיות אין משמעות מיוחדת היא שהעמלות המפורסמות על ידי הבנקים הם העמלות הרישמיות כפי שמופיע במחירון הבנקים.

אם הבנק שלכם מחייב אתכם בעמלות הרישמיות - אתם בבעיה עמוקה - שכן כמעט כולם מקבלים הנחות על העמלות הרישמיות.

אז אם אתם עובדים עם בנק מסויים ולא קיבלת עמלות על פעילות ניירות ערך, לפני שמתשיכו לקרוא את המאמר שלנו  - אנו ממליצים לכם לעזוב את הבנק הזה.

אם אתם בין אלו שכן מקבלים הנחה על פעילות ניירות ערך - אנו מקווים שנוכל לתרום לכם. במידה ולכם יש מה לתרום לנו ולקוראים שלנו - אנו נשמח כמובן להוסיף ולהתעדכן.

עמלות הבנקים המרכזיות בכל הנוגע לניהול תיק ניירות ערך בבנק הם כמפורט בטבלה הבאה אשר ניתן למצוא אותה גם באתר בנק ישראל.

אנו התמקדנו רק בבנקים הגדולים.
 

  בנק הפועלים בנק לאומי בנק דיסקונט בנק מזרחי הבנק הבינלאומי
           
עמלת קניה מכירה באחוזים 0.7 0.75 0.69 0.65 0.7
עמלת מינימום בש"ח 26 27 44 50 40
           
דמי ניהול רבעוניים באחוזים 0.15 0.15 0.2 0.16 0.188
דמי ניהול שנתיים באחוזים 0.6 0.6 0.8 0.64 0.752


ניתן לראות כי הן עמלת קניה ומכירה של ניירות ערך והן דמי הניהול של הבנקים הינם בין 0.7% ל 0.6% לשנה או לפי הענין לפעולה.

כפי שאמרנו זה ממש לא משנה ולא באמת חשוב.

מה שחשוב הוא מה שיעור ההנחה שאתם מקבלים מהבנק.

ההנחות בדרך כלל ניתנו באחוזים ממחיר המחירון (לכן יש חשיבות מסויימת למחיר המחירון וכדאי לבדוק אותו על מנת לדעת מה המחיר הסופי אותו אתם מקבלים).

אם לא קיבלת הנחה של 50%, כלומר אתם משלמים עמלות בשיעור של מעל 0.3% כנראה שהבנק שלכם חושב שכתוב לכם "פראיירים" על המצח. אנחנו לא ממליצים לעבוד עם סניף כזה של בנק. מדובר בסוג של "חוסר אמון" כלפיכם.

עכשיו לשאלה המעניינת - מה שיעור העמלות שבאמת ניתן לשלם אם מפעילים לחץ על הסניף ומאיימים לעבור לסניף אחר או שעוברים לסניף אחר.

אנחנו יודעים מה ניתן לקבל אבל חושבים שלא יהיה נכון לפרט במדוייק מה שיעור העמלות שניתן לקבל, שכן הדבר תלוי בסוג הלקוח גובה התיק, הפעילות שלו בבנק וכד'.

אנו רק נרמוז ונאמר שתיק בסדר גודל בינוני של כ- 300,000 ש"ח יכול אם יעשה מאמץ לקבל עמלות אשר נמוכות גם מ - 0.2%, וזאת הן לשנה כדמי ניהול והן בגין כל קניה ומכירה.

אם מנהל הסניף שלכם יסרב לתת לכם את מה שמגיע לכם, פשוט תעברו סניף

אז שיהיה לכם בהצלחה

בסטר


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס