bester - רק הטובים ביותר

קניונים ומרכזים מסחריים

קניונים ופאור סנטרים מובילים

תחומים פופולריים בתחום

כללי

כללי

הקניונים הטובים בישראל (לפי מכירות למטר)

קניון רמת אביב קניון מול הים באילת קניון מחלה בירושלים ויתר הקניונים המובילים בישראל בדו"ח אודות הקניונים המובילים בישראל

לסקירה המלאה »

חברות ניהול הקניונים הטובות ביותר

החברות יובלים ופרומול הינן שתי החברות המרכזיות המנהלות קניונים ומרכזים מסחריים בישראל. מדובר בחברות המעניקות שרותי ניהול לבעלי קניונים ומרכזים מסחריים, בשונה מחברות ניהול שהינן בשליטת בעלי הקניון ולמעשה הינן הזרוע הארוכה שלו.

לסקירה המלאה »

קבוצות הקניונים הגדולות ביותר

החברות מליסרון עזריאלי וביג שולטות בענף הקניונים והמרכזים המסחרים בישראל

לסקירה המלאה »