bester - רק הטובים ביותר

רשתות הקוסמטיקה והבשמים הטובות בישראל

Best cosmetics and perfumes chains in Israel

 |  12/3/2012 מספר 1000127 דרגו:

בישראל ישנן ארבעה רשתות ארציות העוסקות במכירת קוסמטיקה ובשמים

סופרפארם (SUPER PHARM)

רשת הדראגסטורס הגדולה בישראל


ניו-פארם (NEW PHARM)

רשת הדראגסטורס השניה בגודלה בישראל


המשביר לצרכן (HAMSHBIR LAZARHAN)

רשת בתי הכולבו היחידה בישראל


אפריל (APRIL)

הרשת היחידה בישראל המתמחה בקוסמטיקה ובשמים


המחקר

רשתות הקוסמטיקה והבשמים הטובות בישראל

בישראל ישנן ארבעה רשתות ארציות העוסקות במכירת קוסמטיקה ובשמים.

רשת אפריל, הינה הרשת היחידה המתמחה אך ורק במכירת קוסמטיקה ובשמים סלקטיביים.
רשת אפריל פרוסה בפריסה ארצית בכשלושים נקודות מכירה ברחבי ישראל. שטח סניפי הרשת הינו בגבולות 150 מ"ר והיא ממוקמת בדרך כלל במיקומים מרכזיים בקניונים המובחרים בישראל. מנכ"ל רשת אפריל הוא מר ששון מאיר.

רשת סופרפארם הינה רשת הדראגסטורים הראשונה והגדולה בישראל. הרשת מונה מעל 130 סניפים בפריסה ארצית. שטחי הסניפים הינם החל משלוש מאות מטרים מרובעים ועד למעלה מאלף מטרים מרובעים. תחום הקוסמטיקה והבשמים מהווה כשליש ממכירות הרשת העוסקת גם במכירת תרופות וטואלטיקה. רשת המשביר לצרכן נמצאת בבעלות משפחת קופפלר.

רשת המשביר לצרכן הינה רשת הכולבו היחידה בישראל. הרשת מחזיקה כמקובל בתחום בתי הכולבו מחלקת בשמים וקוסמטיקה נרחבת. לפני כמה שנים רכשה המשביר לצרכן את רשת ניו-פארם ולמעשה העבירה לה את ניהול מחלקת הקוסמטיקה והבשמים של המשביר לצרכן.

רשת ניו-פארם הינה רשת דראגסטורים דומה מאוד לרשת סופרפארם רק בפריסה קטנה יותר. מספר סניפי הרשת עומד על כ- 80 סניפים בפריסה ארצית. הרשת בבעלות קבוצת המשביר לצרכן שבשליטת מר רמי שביט.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס