bester - רק הטובים ביותר

חברות המנופים המובילות בישראל

Israel's leading crane companies

 |  20/8/2012 מספר 1000196 דרגו:

מנופי אבי נמצאה על ידינו כחברת המנופים הגדולה בישראל.

המחקר

מנופי אבי נמצאה על ידינו כחברת המנופים הגדולה בישראל.


להלן תקציר מתוך פרסומי החברה:
 

פעילות החברה כוללת, השכרת שרותי מנופים, השכרה ומכירה של במות הרמה, שינוע והובלה כבדה וכו'.


בבעלות החברה קרוב ל-100 מנופים בכושר הרמה הנע מ- 25 ועד ל-800 טון במגוון שימושים רחב ביותר.

 

למנופי אבי מחלקה מיוחדת לשינוע והובלות המפעילה משאיות וטריילרים, רובם מצוידים במנוף עצמי.

 

בחברה מרכז הסמכה לעבודה בטוחה בגובה.

 

בחברת מנופי אבי מועסקים מעל ל-300 עובדים במחלקות השונות ובדרגים השונים.

 


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס