bester - רק הטובים ביותר

חברות הדלק הגדולות בישראל

Major fuel companies in Israel

 |  10/4/2012 מספר 1000174 דרגו:

חברת הדלק פז היא חברת הדלק הגדולה בישראל. החברה כמעט ומכפילה מבחינת המחזור את החברות הבאות במדרג אחריה, החברות דור אלון או דלק.

פז

פז חברת הדלק הגדולה בישראל עם מחזור מכירות שנתי בשנת 2011 של 11,500 מליוני ש"ח


דור אלון

דור אלון היא חברת הדלק השלישית בגודלה בישראל. מענין לציין כי דור אלון אינה חברה ותיקה בענף והיא עקפה את חברת סונול שהינה מותיקון הענף בישראל. מחזור המכירות של דור אלון בשנת 2011 היה בסביבות 6,000 מליוני ש"ח


סונול

חברת סונול הינה חברת הדלק הרביעית בגודלה בישראל. מחזור המכירות של סונול בשנת 2011 עמד על כ 4,800 מלוני ש"ח


דלק

חברת דלק היא חברת הדלק השניה בגודלה בישראל עם מחזור מכירות של כ 6,200 מליוני ש"ח בשנת 2011


המחקר

חברות הדלק הגדולות בישראל

חברת הדלק פז היא חברת הדלק הגדולה בישראל. החברה כמעט ומכפילה מבחינת המחזור את החברות הבאות במדרג אחריה, החברות דור אלון או דלק.

הנתונים לעיל מבוססים על הדוחות הכספיים לשנת 2011 של החברות כפי ברוכזו על ידי עיתון גלובס ביום 8/4/2012.

הנתונים כוללים גם את מכירות חנויות הנוחות הנמצאות בתחנות הדלק.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס