bester - רק הטובים ביותר

החברה המובילה בתחום טלוויזיות בבתי חולים

 |  12/2/2013 מספר 1000379 דרגו:

חברת טל - פארם בע"מ בעלת המותג מדיפון מובילה את תחום הטלוויזיות למאושפזים בבתי החולים בישראל

המחקר

חברת טל - פארם בע"מ בעלת המותג מדיפון מובילה את תחום הטלוויזיות למאושפזים בבתי החולים בישראל.

החברה היא הגדולה ביותר בתחום והיא בעלת זכות ההפעלה במספר הגדול ביותר של בתי חולים בישראל.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס