bester - רק הטובים ביותר

השפים המפורסמים בישראל

 |  2/3/2013 מספר 1000388 דרגו:

להלן רשימת השפים המפורסמים בישראל

המחקר

בדו"ח לעיל צויינו שמות השפים המפורמים בישראל.

פרסום של שף נובע בעיקר מהצלחתו המסחרית ומפרסום באמצעי התקשורת.

ברור שיש שפים מעולים שלא זכו לפרסום ויתכן כי ישנם שפים גרועים שזכו לפרסום רב.

בסטר אינה מתיימרת בדו"ח זה לציין מי השפים הטובים ביותר אלא את אלו המפורסמים.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס