bester - רק הטובים ביותר

החברה המובילה בתחום הובלה יצור ואספקת חשמל בישראל

 |  16/1/2013 מספר 1000355 דרגו:

חברת החשמל היא עדיין החברה המובילה את תחום אספקת החשמל בישראל

חברת החשמל לישראל בע"מ

חברת החשמל לישראל בע"מ היא כמובן החברה המובילה את תחום יצור הובלה ואספקת חשמל בישראל.


המחקר

חברת החשמל הוכרזה על ידי הממונה על ההגבלים העיסקיים כמונופול בתחומים הבאים:

אספקת חשמל, יצור חשמל ומכירתו
הולכת חשמל וחלוקתו
מתן שירותי גיבוי לצרכני חשמל ויצרניו

לאור האמור חברת החשמל היא המובילה את התחום בישראל


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס