bester - רק הטובים ביותר

החברה המובילה בייצור קמח כשר לפסח

 |  16/1/2013 מספר 1000353 דרגו:

טחנת קמח יפו (1972) בע"מ הורכזה ביום 5/7/2005 כמונופול בתחום ייצור קמח כשר לפסח, ולאור כך היא המובילה את התחום בישראל.

טחנת קמח יפו (1972) בע"מ

טחנת קמח יפו (1972) בע"מ הורכזה ביום 5/7/2005 כמונופול בתחום יצויר קמח כשר לפסח, ולאור כך היא המובילה את התחום בישראל.


המחקר

טחנת קמח יפו (1972) בע"מ הורכזה ביום 5/7/2005 על ידי המומונה על ההגבלים העיסקיים כמונופול בתחום ייצור קמח כשר לפסח, ולאור כך היא המובילה את התחום בישראל.

מספר תיק בממונה על ההגבלים העיסקיים 5880


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס