bester - רק הטובים ביותר

בחברה המובילה בישראל לאספקת חומצה גפריתית

 |  1/2/2013 מספר 1000368 דרגו:

כימיקלים לישראל בע"מ היא החברה המובילה את התחום בישראל!

המחקר

חברת כימיקלים לישראל בע"מ נמצאה על ידינו כחברה המובילה בתחום אספקת חומצה גפריתית בישראל.

נימוקי הבחירה

החברה הוכרזה בשנת 2002 כמונופול בתחום הנ"ל על ידי הממונה על ההגבלים העיסקיים בישראל, ולאור כל ברור כי היא שולטת בלפחות 50% מהשוק בארץ.

לאור כך ברור כי היא המובילה את התחום בישראל


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס