bester - רק הטובים ביותר

החברה המובילה בתחום הדשנים הכימיים

 |  1/2/2013 מספר 1000371 דרגו:

כימיקלים לישראל בע"מ היא החברה המובילה את התחום בישראל!

המחקר

חברת כימיקלים לישראל בע"מ נמצאה על ידינו כחברה המובילה בתחום אספקת דשנים כימיים.

נימוקי הבחירה

החברה הוכרזה בשנת 2002 כמונופול בתחום הנ"ל על ידי הממונה על ההגבלים העיסקיים בישראל, ולאור כל ברור כי היא שולטת בלפחות 50% מהשוק בארץ.

לאור כך ברור כי היא המובילה את התחום בישראל


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס