bester - רק הטובים ביותר

החברה המובילה באספקת מלט אפור בתפזורת

 |  28/3/2013 מספר 1000424 דרגו:

החברה המובילה באספקת מלט אפור בתפזורת היא תעבורה תפזורת בע"מ

המחקר

ביום 4/9/2002 הכריז הממונה על ההגבלים העסקייים בישראל על תעבורה תפזורת בע"מ כמונופול בתחום הובלת מלט אפור בתפזורת בתחומי מדינת ישראל ולפיכך ברור כי חברה זו היא המובילה את התחום בארץ


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס