bester - רק הטובים ביותר

החברה המובילה בתחום המשקאות המוגזים בטעם קולה

 |  1/2/2013 מספר 1000365 דרגו:

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, הלוא היא זכיינית קוקה קולה בישראל היא החברה המובילה את התחום בישראל.

קוקה קולה

אכן זה לא מפתיע איש. החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, הלוא היא זכיינית קוקה קולה בישראל היא החברה המובילה את התחום בישראל.

החברה הוכרזה בשנת 1998 על ידי הממונה על ההגבלים העיסקיים בישראל כמונופול בתחום, ולאור כך ברור כי היא שולטת על למעה מ 50% מהענף


המחקר

אכן זה לא מפתיע .

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, הלוא היא זכיינית קוקה קולה בישראל היא החברה המובילה בתחום משקאות מוגזים בטעם קולה.


החברה הוכרזה בשנת 1998 על ידי הממונה על ההגבלים העיסקיים בישראל כמונופול בתחום, ולאור כך ברור כי היא שולטת על למעה מ 50% מהענף.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס