bester - רק הטובים ביותר

החברה הטובה ביותר בתחום מעדני חלב

 |  1/2/2013 מספר 1000366 דרגו:

שטראוס נבחרה על ידינו כחברה הטובה ביותר בתחום מעדני החלב בישראל.
 

שטראוס

שטראוס נבחרה על ידינו כחברה הטובה ביותר בתחום מעדני החלב בישראל.

למרות שבתחום החלב שטראוס היא המחלבה השניה בגודלה לאחר תנובה, הרי שבתחום מעדני החלב, שטראוס הוכרזה כמונופול בשנת 1998, כלמור היא שולטת על מעל 50% מהשוק.

לאור כך ברור כי הציבור מעדיף את מעדני החלב של שטראוס ולפיכך ברור כי החברה הנ"ל היא הטובה ביותר בתחום.


המחקר

שטראוס היא החברה הטובה ביותר בתחום מעדני החלב בישראל.

נימוקי הבחירה הם: 

למרות שבתחום החלב שטראוס היא המחלבה השניה בגודלה לאחר תנובה, הרי שבתחום מעדני החלב, שטראוס הוכרזה כמונופול בשנת 1998, כלמור היא שולטת על מעל 50% מהשוק.

?לאור כך ברור כי הציבור מעדיף את מעדני החלב של שטראוס ולפיכך ברור כי החברה הנ"ל היא הטובה ביותר בתחום.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס