bester - רק הטובים ביותר

המסגריה המובילה בשחזור עבודות ברזל מתכת נכושת ופליז

Framework leading in metal iron work restoration of copper and brass

 |  30/8/2012 מספר 1000205 דרגו:

סטיל סגדורהינה החברה המובילה בישראל לביצוע עבודות שחזור של מתכותמברזל,  נחושת ופליז.

סטיל (סגדור) בע"מ (Steel Sagdor)

סטיל סגדור הינה החברה המובילה בישראל לביצוע עבודות שחזור של מתכותמברזל,  נחושת ופליז.

יצירות החברה מפארות את בית כנסת החורבה בעיר העתיקה בירושלים וכן את מלון פלאזה היוקרתי בניו-יורק שנרכש ושופץ על ידי יצחק תשובה.


הצג טלפון   אתר    דוא"ל 

המחקר

החברה נבחרה על ידינו כחברה המובילה בתחום שחזור עבודות מתכת ברזל נחושת וברונזה, בעיקר עקב הביצוע של השחזורים המפוארים של בית כנסת החורבה ומלון פלאזה ביו-יורק.

למיטב בדיקתנו שום חברה ישראלית לא ביצעה עבודות שיחזור בפרוייקטים יוקרתיים כל כך.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס