bester - רק הטובים ביותר

הצמיגים הטובים ביותר

The best tires

 |  16/4/2012 מספר 1000181 דרגו:

צמיגי מישלין וצמיגי דנלופ הם הצמיגים האיכותיים ביותר בישראל

המחקר

הצמיגים הטובים ביותר


בשוק הישראל קיים מגוון גדול של צמיגים. חלק מגדול מהצמיגים מיוצר היום בסין.

מברור שערכנו אצל מומחים בתחום עולה כי צמיגי מישלין וצמיגי דנלופ הם הצמיגים האיכותיים ביותר בישראל.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס