bester - רק הטובים ביותר

חברת התעופה הישראלית הגדולה ביותר

Israeli largest airline

 |  20/8/2012 מספר 1000194 דרגו:

על על היא חברת התעופה הישראלית הגדולה ביותר

המחקר

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, , היא חברת התעופה הלאומית של מדינת ישראל .

אל על מפעילה כ 44 מטוסים וטסה לכ 40 יעדים ברחבי העולם.

בבתחילת דרכה שימשה אל על כחברת התעופה הלאומית של ישראל והייתה בבעלות ממשלתיתכיום השליטה בחברה הינה בידי  חברת כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ שבשליטת משפחת בורוביץ.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס