bester - רק הטובים ביותר

החברות המובילות בתחום שיקום מבנים

Leading companies in the field of restoration of buildings

 |  3/10/2012 מספר 1000224 דרגו:

לעיתים קורה אסון מתרחשת שריפה או הצפה. להלן פרוט של החברות המובילות בארץ בתחום שיקום שריפות או הצפות.

אקספרס בלפור שרותים אחזקות ובינוי בע"מ (EXPRESS BELFOR )

החברה קיימת מזה 20 שנה והיא מומחית בשיקום ושחזור של מבנים ותכולתם עקב נזקי מים, נזקי אש, נזקי פיח ואבק, שיקום של ציוד אלקטרוני ובכלל ומחשבים בפרט, והשמשת מסמכים שניזוקו.
החברה הינה חברה בת של חברת BELFOR הבינלאומית שבסיסה בגרמניה, אשר הינה ממובילות תחום השיקום בעולם.

 

 


הצג טלפון אברבנאל 127, בני ברק   אתר    דוא"ל 

רונאל אחזקות (ronel)

החברה קיימת מזה 20 שנה היא מציעה מגוון שרותים, בינהם כם גם שיקום שריפות מבנים ופינוי פסולת, צביעה מחדש של המבנה השרוף, ניקוי וניטרול פיח ועשן, נטרול פיח מהקירות, ניטרול ריחות פיח ועשן מתכולה ומבנה.


הצג טלפון   אתר 

אפסילון ניהול שיקום נזקי אש ומים בע"מ (eppsilon)

החברה מציעה שירותי שיקום לנזקי אש ועשן, הצפות נזקי מים, ציוד אלקטרוני ופירוק ופינוי אסבסט וחומרי בינוי, החברה מציעה בנוסף גם שירותי חירום.


הצג טלפון רוזנסקי 18 א', ראשון לציון   אתר 

המחקר

מחקר זה עוסק בתחום שיקום מבנים לאחר שריפה, הצפה או נזק מכל סוג.

החברות המופיעות מעלה הינן החברות הבולטות והמובילות את תחום שיקום המבנים בישראל.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס