bester - רק הטובים ביותר

בניה - ראשי

קורא יקר אנו מתכבדים להציג בפניך מבחר דוחות שיתנו לך תמונה ראשונית בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או המובילים ביותר ו/או הגדולים ביותר בתחום בניה - ראשי (קבלנים).

תחומים פופולריים בתחום

ארצי - סיווג א'1

ארצי - סיווג א'1

ארצי - סיווג ג'2

ארצי - סיווג ג'2

ארצי - סיווג ג'3

ארצי - סיווג ג'3

ארצי - סיווג ג'4

ארצי - סיווג ג'4

ארצי - סיווג ג'5

ארצי - סיווג ג'5

קבלני הבניה הגדולים המובילים בישראל - סיווג ג'5 - ללא הגבלת סכום

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום הבניה, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. מדובר בקבלנים הגדולים ביותר הרשאים לבצע עבודות בניה ללא כל הגבלת סכום.
שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

לסקירה המלאה »