bester - רק הטובים ביותר

הקבלנים המובילים בתחום המיקרופיל

 |  17/10/2012 מספר 1000253 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום הכלונס בסלע - מיקרופיל , ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

המחקר

הקבלנים המובילים בתחום הכלונס בסלע - מיקרופיל  הם:

  שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן חיים ומשה מנגד בעמ חיפה שושנת הכרמל 19  כלונס בסלע (מיקרופייל א 3  
הקבלן אשנב חברה לבניה בעמ תל אביב -יפו קהילת ונציה 12  כלונס בסלע (מיקרופייל א 1  


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס