bester - רק הטובים ביותר

הקבלנים המובילים בישראל בתחום בטונים ובניית שלדים

Israel's leading contractors in the field of building skeletons and concretes

 |  17/10/2012 מספר 1000257 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום הבטונים ובניית השלדים, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

המחקר

הקבלנים המובילים בתחום הבטונים ובניית שלדים הםבישראל הם:

  שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן אדרי כבישים ועב עפר בעמ ראשון לציון ביאליק 2 בטונים , בנית שלדים ב 4 4
הקבלן שטאנג בניה והנדסה בעמ פתח תקוה אימבר 7 בטונים , בנית שלדים ב 4 4
הקבלן אדמתי עבודות הנדסיות בעמ גדרה הרצל 4 בטונים , בנית שלדים ב 4 4
הקבלן כלל מוצרי בטון בעמ קיסריה אלון התבור 8 בטונים , בנית שלדים ב 3 3
הקבלן כהן שלמה באר שבע ת ד   1026   בטונים , בנית שלדים ב 3 3
הקבלן י בזלת ואגרגטים בעמ שדי תרומות ד נ עמק בית שאן 17 בטונים , בנית שלדים ב 3 3
הקבלן תעבורה אחזקות בעמ רמלה   0 בטונים , בנית שלדים ב 3 3
הקבלן א ת כהן שלמה קבלנות והנדסה בענ באר שבע   0 בטונים , בנית שלדים ב 3 3


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס