bester - רק הטובים ביותר

שיפוצים

קורא יקר אנו מתכבדים להציג בפניך מבחר דוחות שיתנו לך תמונה ראשונית בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או המובילים ביותר ו/או הגדולים ביותר בתחום שיפוצים (קבלנים).

תחומים פופולריים בתחום

ארצי

ארצי

הקבלנים המובילים בישראל בתחום השיפוצים

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום השיפוצים, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.
חשוב לציין כי קבלנים בעלי סיווג בתחום הבניה הכללי (100) יכולים לבצע עבודות שיפוצים כמו גם יתר עבודות הבניה והם אינם מפורטים בדו"ח זה.

לסקירה המלאה »