bester - רק הטובים ביותר

הקבלנים הרשומים המובילים בתחום משנה הרחבת מבנים

Contractors registered in the year leading building expansion

 |  17/10/2012 מספר 1000261 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום הרחבת מבנים, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.
חשוב לציין כי תחום זה הינו תחום משנה לתחום הבניה הכללי (100) וכי קבלנים הרשומים בסוג הבניה הכללי מסוגים ואף רשאים לבצע את העבודות הכלולות בדו"ח זה והם אינם מפורטים בו.

המחקר

הקבלנים המובילים בתחום הרחבת המבנים בישראל הם:

  שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן אוזודובה שמואל בעמ אשקלון אלי כהן א 10 הרחבת מבנים ב 3 3
הקבלן פרץ ציון דימונה ת ד  868   הרחבת מבנים ב 2 2
הקבלן כהן שאול אשדוד דוד לבונטין 12 הרחבת מבנים ב 2 2
הקבלן ריאד אספניולי בעמ נצרת ת ד   2682 0 הרחבת מבנים ב 2 2
הקבלן י סמדר הנדסה וטכנולוגיה בעמ פתח תקוה לשם 7 הרחבת מבנים ב 2 2
הקבלן יעקב מליח "חי" בעמ אליכין התאנה 4 הרחבת מבנים ב 2 2
הקבלן כהן ינון בעמ אשקלון השבטים 1507/1 הרחבת מבנים ב 2 2
הקבלן ששון דניאל עבודות בניה בעמ ראשון לציון ז'בוטינסקי 83 הרחבת מבנים ב 2 2
הקבלן שרותי א ד פרימן בעמ תל אביב -יפו דרך ההגנה 37/א הרחבת מבנים ב 2 1


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים. הדו"ח אינו כולל קבלנים הרשומים בסיווג הבניה הכללי ורשאים לבצע את כל עבודות הבניה.

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס