bester - רק הטובים ביותר

הקבלנים המובילים בענף בניה טרומית

Leading contractors in the fields of preliminary construction

 |  18/10/2012 מספר 1000255 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום הבניה הטרומית, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.
חשוב לציין כי תחום זה הינו תחום משנה לתחום הבניה הכללי (100) וכי קבלנים הרשומים בסוג הבניה הכללי מסוגים ואף רשאים לבצע את העבודות הכלולות בדו"ח זה והם אינם מפורטים בו.

המחקר

הקבלנים המובילים בתחום הבניה הטרומית בישראל הם:

עמודה1 שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
  כלל מוצרי בטון בעמ קיסריה אלון התבור 8 בניה טרומית ג 5 5
הקבלן הארגז בעמ תל אביב -יפו יגאל אלון 94 בניה טרומית ג 4 4
הקבלן ארוסי מבנים בעמ פתח תקוה גזית 5 בניה טרומית ג 4 3
הקבלן ישרא מרין יצור מבנים 3000 בעמ אשדוד המדע 1 בניה טרומית ג 3 3
הקבלן שמעון את טיקו בעמ נשר תל חנן - בר יהודה 194 בניה טרומית ג 2  
הקבלן שחם י אריכא ובניו בע"מ אשדוד העמל-א ת קלה 36 בניה טרומית ג 1 ק
הקבלן בובליל שמעון נהריה קפלן 2 בניה טרומית ג 1 ק
הקבלן מרין קונטיינרס 1986 בעמ אשדוד ת ד  4001-עורף נמל אשדוד   בניה טרומית ג 1 ק


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים. הדו"ח אינו כולל קבלנים הרשומים בסיווג הבניה הכללי ורשאים לבצע את כל עבודות הבניה.

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס