bester - רק הטובים ביותר

קונסטרוקציית פלדה

קורא יקר אנו מתכבדים להציג בפניך מבחר דוחות שיתנו לך תמונה ראשונית בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או המובילים ביותר ו/או הגדולים ביותר בתחום קונסטרוקציית פלדה (קבלנים).

תחומים פופולריים בתחום

ארצי

ארצי

הקבלנים המובילים בענף קונסטרוקציית פלדה

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל הענף קונסטרוקצית פלדה, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.
חשוב לציין כי תחום זה הינו תחום משנה לתחום הבניה הכללי (100) וכי קבלנים הרשומים בסוג הבניה הכללי מסוגים ואף רשאים לבצע את העבודות הכלולות בדו"ח זה והם אינם מפורטים בו.

לסקירה המלאה »