bester - רק הטובים ביותר

הקבלנים המובילים בענף החשמל בסיווג א'4

Leading contractors in the electrical industry classification 4A

 |  18/10/2012 מספר 1000264 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום החשמל בסיווג א'4, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

המחקר

הקבלנים המובילים בתחום החשמל בסיווג א'4 הם:

עמודה1 שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן א ד י ג תעשיות והרכבות בע יבנה     חשמלאות א 4 4
הקבלן א צום בעמ ראשון לציון   0 חשמלאות א 4 4
הקבלן אחים זילברשלג בעמ כפר סבא ת ד  385   חשמלאות א 4 4
הקבלן עציון הנדסת חשמל בעמ חולון המשביר 26 חשמלאות א 4 4
הקבלן צפריר מהנדסים בעמ כפר סבא השיקמה 77 חשמלאות א 4 4
הקבלן אש חב לעב חשמל בעמ אשדוד המסגר 3 חשמלאות א 4 4
הקבלן אלקה חשמל ואלקטרוניקה בעמ קרית אתא דרך חיפה 11 חשמלאות א 4 4
הקבלן ש פ חשמל ובקרה בעמ באר שבע ת ד 2211   חשמלאות א 4 4
הקבלן חשמל נצרת בעמ נצרת ת ד 130 0 חשמלאות א 4 4
הקבלן ד ב ש חשמל בעמ ירושלים בית הדפוס 31 חשמלאות א 4 4
הקבלן גיל אור חשמל ואלקטרוניקה בעמ תל אביב -יפו קיבוץ גלויות 27 חשמלאות א 4 4
הקבלן ניתוב ביצוע תעשיתי בעמ עמר ת.ד 4230 0 חשמלאות א 4 4
הקבלן מילשטיין יצחק בעמ רמת גן דקר 1 חשמלאות א 4 4
הקבלן אחים אלימלך 1987 בעמ באר שבע הגנן 13 חשמלאות א 4 4
הקבלן אלקטרו מתכת הנדסת חשמל בעמ חיפה אופיר 3 חשמלאות א 4 4
הקבלן פורגס חשמל ואחזקה בעמ שדה ורבורג ההדרים 52 חשמלאות א 4 4
הקבלן ג ע ש עב חשמל ותשתית 90 בעמ עכו בלטימור 4 חשמלאות א 4 4
הקבלן אינדורסקי אריה אלוני אבא 0 0 חשמלאות א 4 4
הקבלן שמש מאיר תל אביב -יפו שארית ישראל 37 חשמלאות א 4 4
הקבלן מהלל קבלני חשמל בעמ ראשון לציון שמוטקין 19 חשמלאות א 4 4
הקבלן א רוזנטל עבודות חשמל בעמ חיפה דניה 0 חשמלאות א 4 4
הקבלן אייזנברג את שין בעמ חולון הסתת 12 חשמלאות א 4 4
הקבלן אחים כץ קבלני חשמל ומתקנים בעמ  ראשון לציון ההגנה 36 חשמלאות א 4 4
הקבלן א ג ס פ בעמ פתח תקוה הרכב 7 חשמלאות א 4 4
הקבלן מ ר מ אלמוג טכנולוגיות בעמ חיפה האשלג 16 חשמלאות א 4 4


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים. הדו"ח אינו כולל קבלנים הרשומים בסיווג הבניה הכללי ורשאים לבצע את כל עבודות הבניה.

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס