bester - רק הטובים ביותר

קבלני מיזוג האויר המובילים בישראל

Leading air conditioning contractors in Israel

 |  19/10/2012 מספר 1000273 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני מיזוג האויר המובילים במדינת ישראל בקבוצות סיווג ב'5 וב'4 , והם מפורטים מטה.
שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

המחקר

קבלני מיזוג האויר המובילים בישראל הם:

עמודה1 שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן אלקטרה  בעמ ראשון לציון ספיר 1 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן שרביב בעמ חיפה   0 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן משב הנדסת קרור ומזוג אויר בעמ נתניה הגביש 4 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן אקלים 2000 לאקולוגיה בעמ פתח תקוה היצירה 23 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן קרניל חב לעב הנדסיות בעמ נשר ת ד   170 0 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן שכון עובדים בעמ רמת גן שלם 3 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן קדר מערכות מיזוג אויר 89 בעמ רמת השרון ויצמן 6 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן דלקיה אנרגיה ושירותים בעמ תל אביב -יפו דובנוב 10 מתקני מיזוג אויר ב 5 5
הקבלן אפקון התקנות ושירותים בע"מ פתח תקוה ת ד  3120 0 מתקני מיזוג אויר ב 5 2
הקבלן ק ו מהנדסים בעמ מגשימים הערבה 12 מתקני מיזוג אויר ב 4 4
הקבלן ש א מ מצנני מדבר בעמ אילת ת.ד. 10 0 מתקני מיזוג אויר ב 4 4
הקבלן ד סער הנדסת מיזוג אויר בעמ פתח תקוה המפלסים 10 מתקני מיזוג אויר ב 4 4
הקבלן ש ח ל אנרגיה וצנרת בעמ קרית ביאליק ת ד  1161 0 מתקני מיזוג אויר ב 4 4
הקבלן אויאון הנד מזוג אויר והסקה בעמ אור יהודה החרושת 16 מתקני מיזוג אויר ב 4 4
הקבלן ניב תעשיות מיזוג אויר בעמ באר שבע ת ד  2048   מתקני מיזוג אויר ב 4 4
הקבלן סקאלר מערכות מיזוג אויר בעמ חולון ת ד   2241   מתקני מיזוג אויר ב 4 4


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים. הדו"ח אינו כולל קבלנים הרשומים בסיווג הבניה הכללי ורשאים לבצע את כל עבודות הבניה.

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס