bester - רק הטובים ביותר

הקבלנים המובילים בתחום כבישית תשתית ופיתוח - ארצי בסיווג ג'4

Leading contractors in the field of roads, infrastructure and development - national classification of C 4

 |  19/10/2012 מספר 1000277 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני הכבישים התשתית והפיתוח בסיווג ג'4 המובילים בישראל, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

המחקר

הקבלנים המובילים בתחום הכבישים התשתית והפיתוח בסיווג ג'4 (ללא הגבלה) הם:

  שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן קדם עב עפר ופתוח בעמ קרית טבעון בסמת טבעון 0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן לסיכו בעמ חולון שד ירושלים 152 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן מחצבי אבן ערבול אספלט בעמ חיפה הבנקים 3 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן זועבי נאסר נצרת   0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן אחים רושדי חלבי 84 בעמ דאלית אל-כרמל ת ד   1 0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן אלעוברה בעמ באר שבע אנילביץ 26 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן יחניוק ובניו חב לעב עפר וכבישים בעמ כפר אביב 68 0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן כפרית חב לבנין והשקעות בעמ ירושלים יד חרוצים 9 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן מ חליל בעמ בענה   0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן ג א מהנדסי הצפון בעמ עכו פארק אלרום 21 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן פולדמיר בנין (1986) בעמ גדרה ת ד   115   כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן צחי 87 חב לפתוח בנין והשק בעמ חיפה הסחלב 10 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן בני וצביקה בעמ בית שמש א.ת.הר טוב 0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן דוד זכריה ובניו בעמ נוה אילן קרית התקשורת ד.נ. הרי יהודה 0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן נווה ב ב פרוייקטים בעמ אפקים הרצל-פסג עזרה חווה 6 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן לינוי בניה ותשתית בעמ ירושלים המרפא 1 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן דרך עפר בעמ כפר סירקין הבנים 13 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן נ ס ח חלבי בעמ דאלית אל-כרמל ת ד 21   כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח בעמ פרדס חנה-כרכו שכ מור 29 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן עפר המרכז שלג 1991 בעמ רחובות פקריס 4 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן ניר מרקו בעמ בורגתה ד נ עמק חפר - כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן נדים כמאל ובניו בעמ חדרה ת ד   3351 0 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן אסיק תשתיות בעמ עפולה קהילת ציון 18 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן א בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע מבשרת ציון כרמל 32 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4
הקבלן אל טרנס עבודות תשתית הנדסה ופיתוח ב אור יהודה העמל 15 כבישים תשתית ופיתוח ג 4 4


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים. הדו"ח אינו כולל קבלנים הרשומים בסיווג הבניה הכללי ורשאים לבצע את כל עבודות הבניה.

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס