bester - רק הטובים ביותר

עורכי הדין הטובים ביותר - צווארון לבן

Best Lawyers - white collar

 |  19/6/2012 מספר 1000189 דרגו:

תחום הצווארון לבן מרכז בתוכו את אותן עברות פליליות המבוצעות בדרך כלל על ידי גורמים שאינם נחשבים בגדר עבריניים קלאסים. מדובר בעברות "לבנות" דוג' עברות מטבע, מיסים, ניירות ערך, רמאויות בסדר גודל רציני, שוחד ועוד.

לקבלת הצעות מעו"ד המובילים ועורכי דין מעולים נוספים המתמחים בתחום

מלא את הפרטים מטה ונציגינו המקצועיים יתאימו לכם את עורכי הדין המקצועיים בתחום שדרוש לכם


המחקר

תחום הצווארון לבן מרכז בתוכו את אותן עברות פליליות המבוצעות בדרך כלל על ידי גורמים שאינם נחשבים בגדר עבריניים קלאסים. מדובר בעברות "לבנות" דוג' עברות מטבע, מיסים, ניירות ערך, רמאויות בסדר גודל רציני, שוחד ועוד.

בדרך כלל ההד התקשורתי שניתן לתיקים אלו הינו גבוה מאוד וכתוצאה מכך גם עורכי הדין המטפלים בתיקים הללו מפורסמים מאוד.

אנו בחרנו לציין את עורכי הדין המובילים והמפורסמים ביותר בתחום, למרות שברור כי ישנם עורכי דין מעולים אחרים.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס