bester - רק הטובים ביותר

משרדי עורכי הדין המובילים בתחום הפירוקים והכינוסים

The leading law firms in the field of liquidation and conferences

 |  20/3/2012 מספר 1000139 דרגו:

בחרנו עבורכם את משרדי עורכי הדין המתמחים בתחום הפירוקים והכינוסים ואינם מבין משרדי הענק.

לקבלת הצעות מעו"ד המובילים ועורכי דין מעולים נוספים המתמחים בתחום

מלא את הפרטים מטה ונציגינו המקצועיים יתאימו לכם את עורכי הדין המקצועיים בתחום שדרוש לכם


המחקר

משרדי עורכי הדין המובילים בתחום הפירוקים והכינוסים

בחרנו עבורכם את משרדי עורכי הדין המתמחים בתחום הפירוקים והכינוסים ואינם מבין משרדי הענק.

ואלו המשרדים: (הסדר אינו מחייב)  עו"ד ליפא מאיר; עו"ד שלמה נס  .עו"ד אביחי ורדי; עו"ד גיל הירשמן.

למניעת ספקות מובהר כי לא נכללו בדו"ח הנ"ל משרדי הענק אלא משרדים שזהו תחום התמחותם המרכזי.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס