bester - רק הטובים ביותר

מוסדות הבוררות המובילים בישראל

Israel's leading arbitration institutions

 |  11/11/2012 מספר 1000336 דרגו:

בדו"ח להלן יפורטו המוסדות המובילים בישראל בתחום הבוררות העיסקית.

המוסד הישראלי לבוררות עיסקית

המוסד הישראלי לבוררות עסקית הוקם על ידי איגוד לשכות המסחר ויוסד על ידי פרופסור סמדר אוטולנגי המנוחה.
המוסד פועל לפתרון סכסוכים בדרכים חלופיות ומציע פתרון מהיר, מקצועי ואיכותי בעלויות לא גבוהוץ.
במהלך שנות פעילותו של המוסד התנהלו בו אלפי בוררויות בכל תחומי המשפט והעסקים.
על צוות המוסד נמנים בוררים ומגשרים מתחומים שונים כגון- רואי חשבון, מהנדסים, שמאים, עורכי דין ועוד.


המשכן לבוררות ויישוב סיכסוכים

המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הינו הגוך המוביל בארץ לניהול מקצועי של גישורים ובוררויות המשתמש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים.
המשכן מאפשר לצדדים לפתור את סכסוכיהם העסקיים והמורכבים באמצעות צוות מגוון של מגשרים ובוררים מקצועיים ומיומנים.
נשיאת המשכן הינה עורכת הדין הגברת דליה רבין.


לקבלת הצעות מעו"ד המובילים ועורכי דין מעולים נוספים המתמחים בתחום

מלא את הפרטים מטה ונציגינו המקצועיים יתאימו לכם את עורכי הדין המקצועיים בתחום שדרוש לכם


המחקר

המוסדות המובילים בישראל בתחום הבוררות העיסקית מפורטים לעיל.

לשכת עו"ד אינה בגדר מוסד לבוררות אולם מעצם מהותה של הלשכה היא ממנה עשרות בוררים בשנה ולפיכך כללנו אותה במסגרת דו"ח זה.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס