bester - רק הטובים ביותר

רשויות מקומיות

קורא יקר אנו מתכבדים להציג בפניך מבחר דוחות שיתנו לך תמונה ראשונית בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או המובילים ביותר ו/או הגדולים ביותר בתחום רשויות מקומיות (עורכי דין (עו"ד)).

תחומים פופולריים בתחום

היטלי בניה ופיתוח

היטלי בניה ופיתוח

עורכי הדין המובילים בתחום היטלי בניה ופיתוח (ייצוג נישומים ולא רשויות)

תחום היטלי הבניה והפיתוח שונה ונפרד מתחום המיסוי הכללי. להלן המשרדים המתמחים בתחום היטלי הבניה והפיתוח ואשר מייצגים נישומים ולא רשויות.

לסקירה המלאה »

משרדי עורכי הדין המובילים בתחום הארנונה

להלן המשרדים המתמחים בתחום הארנונה ואשר מייצגים נישומים ולא רשויות.

לסקירה המלאה »

עורכי הדין (עו"ד) המובילים בתחום היטל השבחה (ייצוג נישומים ולא רשויות)

תחום היטלי השבחה שונה ונפרד מתחום המיסוי הכללי. להלן המשרדים המתמחים בתחום היטלי ההשבחה ואשר מייצגים נישומים ולא רשויות.

לסקירה המלאה »

המובילים בתחום ייצוג רשויות מקומיות ועיריות בתחום היטלי פיתוח ארנונה והיטלי השבחה

להלן שמות המשרדים המובילים בתחום ייצוג רשויות מקומיות ועיריות בהיטלי השבחה ופיתוח. משרדים אלו אינם מתמחים בייצוג נישומים, ולפיכך הסקרים אודות ייצוג נישומים הינם נפרדים לחלוטין מדו"ח זה.

לסקירה המלאה »