bester - רק הטובים ביותר

שמאי מקרקעין

קורא יקר אנו מתכבדים להציג בפניך מבחר דוחות שיתנו לך תמונה ראשונית בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או המובילים ביותר ו/או הגדולים ביותר בתחום שמאי מקרקעין (שמאים).

תחומים פופולריים בתחום

IFRS

IFRS

היטל השבחה

היטל השבחה

הפקעות

הפקעות

ליווי פיננסי

ליווי פיננסי

מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

תכנון ערים

תכנון ערים

שמאי המקרקעין המובילים בישראל - כללי

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. הענפים המרכזיים של המקצוע הם: שמאות כללית; ליוויים פיננסים; יעדות תכנון ובניה; מיסוי מקרקעין; היטלי השבחה; הפקעות; IFRS. דו"ח זה מרכז את שמות כל השמאים שהינם המובילים בתחומם בתחומים הפרטניים. השמאים המובילים בישראל הם כמפורט ברשימה מטה (הסדר אינו מחייב):

לסקירה המלאה »