bester - רק הטובים ביותר

שמאי המקרקעין המובילים בתחום ההפקעות

Leading Real Estate Appraisers in the field of expropriations

 |  17/10/2012 מספר 1000245 דרגו:

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. דו"ח זה עוסק בשמאים המובילים בישראל בתחומי ההפקעות, ושמותיהם מפורטים מטה.

השמאי יגאל אברהמוב (Avrahamov)

השמאי יגאל אברהמוב הוא אחד מהשמאים הבולטים בישראל. אברמוב עוסק בכל תחומי שמאות המקרקעין. 

מר אברהמוב מתמחה בתחום הפקעות המקרקעין והוא מבחירי השמאים בתחום.


הצג טלפון דוד אבידן 12, תל-אביב 69620   דוא"ל 

השמאי מיקי אדלשטיין

השמאי מיקי אדלשטיין הינו שמאי מקרקעין, שמאי חקלאי וכלכלן, בעל ניסיון עשיר בתחום הנדל"ן, הבינוי והתשתיות. הוא חבר בלשכת שמאי מקרקעין בישראל, חבר במועצת שמאי מקרקעין ובאקדמיה למחקר ויישום שמאות מקרקעין בישראל.

השמאי מיקי אדלשטיין נחשב לאחד השמאים המובילים בתחום ההפקעות.


הצג טלפון אנילביץ 10, הרצליה 46100   אתר    דוא"ל 

המחקר

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. דו"ח זה עוסק אך ורק בשמאים המובילים בתחום ההפקעות, אולם יתכן כי הם מובילים גם בתחומים אחרים.

במידה וברצונכם לאתר את השמאים הטובים ביותר בתחומים אחרים או בכלל, הנכם מוזמנים לפנות לדוחות הרלוונטים לפי ההפניות מטה:

השמאים המובילים בישראל

קטגוריה ראשית של שמאי מקרקעין

השמאים הטובים ביותר בתחום הליוויים הפיננסים

השמאים הטובים ביותר בתחום ועדות התכנון ובניה

השמאים הטובים ביותר במיסוי מקרקעין

השמאים הטובים ביותר בתחום היטלי ההשבחההסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס