bester - רק הטובים ביותר

תכנון ערים

קורא יקר אנו מתכבדים להציג בפניך מבחר דוחות שיתנו לך תמונה ראשונית בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או המובילים ביותר ו/או הגדולים ביותר בתחום שמאי מקרקעין (שמאים).

שמאי המקרקעין המובילים - ועדות תכנון ערים

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. הענפים המרכזיים של המקצוע הם: שמאות כללית; ליוויים פיננסים; יעדות תכנון ובניה; מיסוי מקרקעין; היטלי השבחה; הפקעות; IFRS. דו"ח זה מרכז את שמות כל השמאים שהינם המובילים בתחומם בתחומים הפרטניים. בדו"ח זה פרטנו את השמאים המובילים בישראל בתחום ועדות התכנון והבניה (מטעם הרשויות). השמאים המובילים בתחום הם:

לסקירה המלאה »

השמאים המובילים בתחום יצוג מול ועדות התכנון והבניה

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. בדו"ח זה יפורטו השמאים הטובים ביותר בייצוג יזמים ואנשים פרטיים בפני ועדות התכנון והבניה.

לסקירה המלאה »