bester - רק הטובים ביותר

שמאי המקרקעין המובילים בישראל - מיסוי מקרקעין

Real Estate Appraisers in Israel - Taxation

 |  17/10/2012 מספר 1000243 דרגו:

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. דו"ח זה מפרט את השמאים המובילים בישראל בתחום מיסוי המקרקעין, ושמותיהם מפורטים מטה.

השמאי עדי צביקל

השמאי עדי צביקל הוא מבחירי השמאים בישראל. עדי צביקל שימש בעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל וכיום הינו חבר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים.

משרדו של השמאי עדי צביקל עוסק בכל תחומי שמאות המקרקעין אולם הוא נחשב לאחד המומחים המובילים בתחום מיסוי המקרקעין.


הצג טלפון בן גוריון - מגדל בסר 2 1, בני ברק 51201   אתר    דוא"ל 

שמאית המקרקעין סגל

השמאית סגל הינה משמאיות המובילות בתחום מיסוי המקרקעין


המחקר

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. דו"ח זה מציין את שמאי המקרקעין המובילים בתחום מיסוי המקרקעין בלבד.

במידה וברצונכם לאתר את השמאים הטובים ביותר בתחומים אחרים או גם סתם באופן כללי, הנכם מוזמנים לפנות לדוחות הרלוונטים לפי ההפניות מטה:

השמאים המובילים בישראל

קטגוריה ראשית של שמאי מקרקעין

השמאים הטובים ביותר בתחום הליוויים הפיננסים

השמאים הטובים ביותר בתחום ה IFRS

השמאים הטובים ביותר בתחום ועדות התכנון ובניה - ייצוג רשויות

השמאים הטובים ביותר בתחום יצוג יזמים בפני ועדות התכנון

השמאים הטובים ביותר במיסוי מקרקעין

השמאים הטובים ביותר בתחום היטלי ההשבחה

השמאים הטובים ביותר בתחום ההפקעות


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס