bester - רק הטובים ביותר

שמאי המקרקעין המובילים בישראל - היטל השבחה

Real Estate Appraisers in Israel - betterment levy

 |  17/10/2012 מספר 1000246 דרגו:

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. דו"ח זה מפרט אך ורק את שמאי המקרקעין שהינם המובילים ביותר בתחום היטלי ההשבחה, ושמותיהם מפורטים להלן:

השמאי אריה קמיל (Kamil)

קמיל טרשנסקי שרותי נדל"ן שותפות של שלושת השמאים השמאי קמיל, השמאי טרשנסקי והשמאי רפאל.
 
השמאי א. קמיל – הינו אחד המומחים בתחום היטל ההשבחה בישראל. את מומחיותו רכש מתוקף היותו מנהל מחלקת שומה והשבחה ושמאי הוועדה המקומית בעיריית ת"א- יפו, מתחילת שנות ה-90 ועד שנת 2010.  


הצג טלפון נמל תל אביב 36 א', תל-אביב   אתר    דוא"ל 

השמאי עדי צביקל

השמאי עדי צביקל הוא מבחירי השמאים בארץ. צביקל שימש בעבר כיו"ר לשכת שמאי המקרקעין וכיום הינו חבר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים.

משרדו של השמאי עדי צביקל עוסק בכל תחומי שמאות המקרקעין אולם הוא נחשב לאחד המומחים המובילים בתחום מיסוי המקרקעין והיטלי ההשבחה.


הצג טלפון בן גוריון - מגדל בסר 2 1, בני ברק 51201   אתר    דוא"ל 

השמאי שאול רוזנברג

השמאי שאול רוזנברג הינו מהמובילים בארץ בתחום שמאות המקרקעין מול וועדות התכנון ובכל הנוגע להיטלי השבחה.


המחקר

תחום שמאות המקרקעין, כמו גם יתר המקצועות החופשיים, מתאפיין במומחיות בענפים שונים של המקצוע. הענפים המרכזיים של המקצוע הם: שמאות כללית; ליוויים פיננסים; יעדות תכנון ובניה; מיסוי מקרקעין; היטלי השבחה; הפקעות; IFRS. דו"ח זה מרכז את שמות השמאים המובילים בתחום היטל ההשבחה.

במידה וברצונכם לאתר את השמאים הטובים ביותר בתחומים אחרים או בכלל , הנכם מוזמנים לפנות לדוחות הרלוונטים לפי ההפניות מטה:

השמאים המובילים בישראל

עמוד ראשי של קטגויות הדוחות ביחס לשמאי מקרקעין

השמאים הטובים ביותר בתחום הליוויים הפיננסים

השמאים הטובים ביותר בתחום ועדות התכנון ובניה - יצוג ועדות

השמאים המובילים בתחום ועדות התכנון - ייצוג יזמים ואנשים פרטיים

השמאים הטובים ביותר במיסוי מקרקעין

השמאים הטובים ביותר בתחום היטלי ההשבחה

השמאים הטובים ביותר בתחום ההפקעות


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס