bester - רק הטובים ביותר

שמאי הרכב המפורסמים בישראל

Israel's most famous car appraiser

 |  28/10/2012 מספר 1000298 דרגו:

שמאי הרכב המפורסם ביותר בישראל הוא לוי יצחק בעל קבוצת לוי יצחק המוציא לאור של מחירון המכוניות "לוי יצחק"

לוי יצחק

קבוצת לוי יצחק נוסדה בשנת 1971 ע"י השמאי לוי יצחק, שמאי ידוע ומוכר בתחום הרכב וחוקר שווקים בתחום הנדל"ן והמוצרים בישראל, והיא ממובילות ענף שמאות הרכב בישראל. הקבוצה הינה המוציאה לאור של מחירון הרכב "לוי יצחק" שהוא למעשה האורים ותומים בתחום מחירוני הרכב בישראל.מחלקת שמאות הרכב בקבוצת לוי יצחק היא מהמובילות בתחומה בישראל והיא מעניקה מכלול רכב של שרותי שמאות רכב וו


הצג טלפון מנחם בגין 90, תל-אביב   אתר 

המחקר

בישראל עשרות רבות של שמאי רכב המוסמכים על ידי משרדת התחבורה.

מחקרנו זה מציין את המפורסמים ביותר בהם.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס