bester - רק הטובים ביותר

שמאי החקלאות המובילים בישראל

Israel's leading agricultural appraiser

 |  18/10/2012 מספר 1000268 דרגו:

שמאי חקלאות הם שמאים שמערכים את החקלאות עצמה (לא את הנדל"ן של החקלאים). שמאי החקלאות המובילים בישראל הם:

המחקר

שמאות חקלאית עוסקת בהערכת השווי של החקלאות עצמה. לדוג' במידה ונגרם נזק למטע אבוקדו - מה היקף הנזק.

שמאות חקלאית אינה עוסקת בהערכת הנדל"ן החקלאי. בזה עוסקת שמאות המקרקעין הרגילה.

שמות השמאים המובילים בישראל בתחום השמאות החקלאית מפורטים לעיל.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס