bester - רק הטובים ביותר

ביקורת כללית

קורא יקר אנו מתכבדים להציג בפניך מבחר דוחות שיתנו לך תמונה ראשונית בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או המובילים ביותר ו/או הגדולים ביותר בתחום ביקורת כללית (רואי חשבון).

תחומים פופולריים בתחום

חמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל

משרדי רואי החשבון מפירמות רואי החשבון הגדולות בעולם. משרדים אלו מעניקים את כל שרותי החשבונאות לחברות המובילות במשק הישראלי.

לסקירה המלאה »

משרדי רואי החשבון (רו"ח) בסדר גודל בינוני עד גדול המובילים בישראל

בקטגוריית משרדי רואי החשבון הבינוניים/גדולים כללנו משרדים בהם מספר רואי החשבון הינו בגבולות של חמישים עד מאה רואי חשבון

לסקירה המלאה »