bester - רק הטובים ביותר

מחלקות הסוקס SOX המובילות בישראל

Sox leading departments in Israel

 |  12/4/2012 מספר 1000176 דרגו:

היעוץ בתחום ה SOX מתבצע בדרך כלל על ידי משרדי רואי חשבון, כאשר גם כאן הואיל ומדובר בשירותים שניתנים לחברות הגדולות במשק מובילים בתחום משרדי רואי החשבון הגדולים.

ארנסט יאנג

מחלקת סוקס (SOX) של משרד ארנסט יאנג ישראל בראשות רואה חשבון אריאל הורוביץ הינה מהראשונות והבולטות בתחום בישראל


הצג טלפון עמינדב 1, תל-אביב

PWC קסלמן וקסלמן

מחלקת SOX של משרד PwC  ישראל (קסלמן וקסלמן) בראשות רו"ח גיא ספיר.


הצג טלפון מגדל הסחר המרד 25, תל-אביב 68125   אתר 

BDO


המחקר

חוק סארבנס – אוקסלי נחקק ביולי 2002, במטרה להחזיר את אמון ציבור המשקיעים בדוחות הכספיים של החברות הציבוריות, וזאת לאחר פרשיות אנרון, וורלדקום ועוד.

מחקרים הוכיחו שישום החוק הביא לעלויות גבוהות ביותר בקרב האירגונים, דבר שהוביל לסערה תקשורתית שבעקבותיה פורסם תקן ביקורת 5 של PCAOB. תקן זה התמקד בגישת
Top - Down Risk-Based, approach , דהיינו ישום הוראות החוק בהתאם לגישה מבוססת סיכונים.

בישראל אומצו עקרונות חוק זה בידי הרגולטור במספר וריאציות.

היעוץ בתחום ה SOX מתבצע בדרך כלל על ידי משרדי רואי חשבון, כאשר גם כאן הואיל ומדובר בשירותים שניתנים לחברות הגדולות במשק מובילים בתחום משרדי רואי החשבון הגדולים.

המחלקות המובילות בתחום הסוקס (SOX) בישראל הן (הסדר אינו מחייב)

מחלקת SOX של משרד ארנסט יאנג ישראל (קוסט פורר) בראשות רו"ח אריאל הורוביץ.
מחלקת SOX של משרד PwC  ישראל (קסלמן וקסלמן) בראשות רו"ח גיא ספיר.
מחלקת SOX של משרד BDO ישראל בראשות רו"ח יגאל טולדנו
מחלקת SOX של משרדKPMG   (סומך חייקין) בראשות רו"ח אורן גרופי
מחלקת SOX של משרד דלויט (ברייטמן אלמגור) בראשות רו"ח אירנה שטיינבוק
מחלקת SOX של משרד פאהן קנה בראשות רו"ח דורון כהן
 
 


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס