bester - רק הטובים ביותר

התוכנות המובילות בתחום תחזוקת ואחזקת מבנים

 |  18/3/2013 מספר 1000414 דרגו:

תוכנה לתחזוקת ואחזקת מבנים ונכסי נדל"ן מיועדת בעיקר לבעלי נכסים גדולים ומורכבים. בשוק קיימות מספר חברות מובילות בתחום ואנו מפרטים אותם בדו"ח להלן.

זיו מערכות

זיו מערכות (Ziv systems)

חברת זיו מערכות היא אחת החברות המובילות בישראל בתחום פיתוח תוכנות בתחום הנדל"ן.
החברה מחזיקה תוכנות לניהול פרוייקטים לבניה, תוכנות לניהול מכירות נדל"ן לדיירים, תוכנות לניהול נכסים, תוכנות לניהול קניונים ומרכזים מסחריים, ותוכנה לניהול אחזקה.
לאחרונה השלימה החברה פיתוח של מערכת משולבת עם תוכנת SAP שמשדרגת את מערכותיה ומעבירה אותם לעידן החדש.
 


הצג טלפון הרטום 19, ירושלים   אתר    דוא"ל 
מיכונים

מיכונים (MIKUNIM)

חברת מיכונים נוסדה  בשנת 1970. החברה היתה בין הראשונות שנתנו פתחונות בתחום ניהול הנכסים והנדל"ן בכלל וניהול קניונים ומרכזים מסחריים בפרט. החברה מחזיקה מספר תוכנות לניהול נדל"ן ובינהם תוכנה לניהול ומכירות דירות לדיירים, תוכנה לניהול נכסים, כולל קניונים ומרכזים מסחריים, תוכנה לניהול פרוייקטים בבניה ותוכנה לניהול תחזוקה.


הצג טלפון דרך השבעה 30, אזור 58190   אתר    דוא"ל 

המחקר

תוכנות לניהול התחזוקה והאחזקה בנכסי נדל"ן נותנות מענה לכל צרכי התחזוקה באתר, כולל התראות, תשלומים לספקים, אחריות ועוד.

בדו"ח לעיל פורטו התוכנות המובילות בתחום.

חשוב לנו להדגיש כי אנו עוסקים בתוכנות מדף וכי בהחלט יתכנו תוכנות דוג' SAP או פריוריטי שינהלו נכסים בצורה טובה, אולם לא מדובר בתוכנת מדף אלא בתוכנות מעולות הדורשות התאמה והטמעה מיוחדת.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס