bester - רק הטובים ביותר

תוכנות התרגום הטובות בעולם

 |  18/1/2013 מספר 1000358 דרגו:

להלן פרוט תוכנות התרגום לעברית הטובות בעולם

גוגל טרנסלייט (google tranlate)

תוכנת התרגום של גוגל טרנסלייט היא אחת התוכנות המובילות את תחום התרגום בעולם. התוכנה הינה חינמית. כיום ביצועי התוכנה בתרגום לעברית לא מזהירים אך כמו שאנו מכירים את גוגל הם ילכו וישתפרו.


  אתר 

BABILON

חברת בבלילון הישראל היא אחת החברות המובילות בתחום תוכנות התרגום בעולם.


מורפיקס

אתר מורפיקס הינו אתר תרגום פופולרי מאוד, והשרות בו ניתן בחינם.
מדובר יותר במילון מאשר בתוכנת תרגום.


  אתר 

המחקר

לעיל פורט שמות תוכנות התרגום לעברית המובילות.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס