bester - רק הטובים ביותר

החברות המובילות בתחום שיחות הטלפון לחו"ל

Leading companies in overseas phone calls

 |  31/8/2012 מספר 1000207 דרגו:

בישראל מספר חברות המספקות שירותי תקשורת טלפוניה קווית לחו"ל. החברות המובילות הן המפורטות מטה.
 

המחקר

בישראל מספר חברות המספקות שירותי תקשורת טלפוניה קווית לחו"ל. החברות המובילות הן 014 בזק בינלאומי, 012 סמייל,ו 013 נטוויזן.

לכל אחת מהחברות מבצעים אטרקטיביים, המשתנים מעת לעתציון חברות


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס