bester - רק הטובים ביותר

חברת הסלולר הטובה ביותר - שירות

 |  17/4/2013 מספר 1000440 דרגו:

אחד הדברים המרכזיים בבדיקת איכות של חברה סלולרית היא איכות השרות המוענקת על ידה ללקוחותיה.  מיהי החברה המעניקה את השרות הטוב ביותר ללקוחותיה.

המחקר

אחד הדברים המרכזיים בבדיקת איכות של חברה סלולרית היא איכות השרות המוענקת על ידה ללקוחותיה.  מיהי החברה המעניקה את השרות הטוב ביותר ללקוחותיה.

ניתן לבחון את הדברים במספר צורות. ניתן לבצע סקר צרכנים. ניתן לערוך מחקרים של לקוח מדומה, ניתן ליישם עוד שיטות מדעיות.

אנו בחרנו לדרג את חברת הסלולר הטובה ביותר בתחום השרות על פי דו"ח פניות הציבור שמופק אחת לשנה על ידי משרד התקשורת ובו מפורטים נתונים ביחס למספר התלונות המוגשות כנגד כל אחת ואחת מהחברות הסלולריות בישראל, תוך חלוקה מפורטת לכמות הפניות המוצדקות, ביחס לגודלה של כל חברה וחברה בשוק.

על פי הדו"ח הנ"ל שהפניה אליו מצורפת בזאת לנוחיותכם עולה כי חברת סלקום היא החברה בעלת שיעור התלונות המוצדק הקטן ביותר ביחס לגודל החברה (קיבלה את הציון "טוב").

בדרוג לאחר סלקום מופיעה חברת אורנג (עם הציון "תקין"), ובמרחק רב לאחר שתי החברות הנ"ל מדורגת חברת פאלפון עם ציון של " טעון שיפור".

לקריאת הדו"ח של משרד התקשורת
 


הסתייגויות

בסטר אינה אחראית לתוכן דו"ח משרד התקשורת והיא מציינת את האמור בדו"ח בלבד

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס