bester - רק הטובים ביותר

חברות רכישת המדיה המובילות בישראל

 |  28/1/2013 מספר 1000364 דרגו:

חברת המדיה יוניברסל מקאן מקבוצת מקאן אריקסון היא המובילה את התחום בישראל. חברות נוספות גדולות בתחום מפורטות בהמשך הדו"ח.

המחקר

חברות המדיה הגדולות השייכות במישרין או בעקיפין למשרדי הפרסום הגדולים החלו להיווצר בישראל בערך בשנת 2005.

החברה הגדולה ביותר היא חברת יוניברסל מקאן מקבוצת מקאן אריסון שעל פי הערכות בענף מחזיקה בסביבות 30% משוק הפרסום בטלויזיה.

חברות גדולות נוספות בתחום הן: TMF  הרוכשת בעיקר מדיה עבור קבוצת אומניקום, גיתם, יהושע דרורי שלומי ועוד.

זניט מדיה היא חברה גדולה נוספת של משרד הפרסום מאומן בר ריבנאי.

לאחרונה סירב המומונה על ההגבלים לאשר מיזוג בין TMF לזניט, מיזוג שמטרתו היתה ליצור חברה נוספת בעלת משקל דומיננטי בענף.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס